Paano Maiiwasan ang Kanser sa Suso

amazing barley
Sponsored Ad
paano maiiwasan ang kanser sa suso

Share

Paano maiiwasan ang kanser sa suso? Ang pag-iwas sa kanser sa suso ay nagsisimula sa sariling pag-iingat at healthy habits – tulad ng paglilimita sa alak at pananatiling pisikal na aktibo. Unawain kung ano ang maaari mong gawin upang mabawasan ang iyong panganib sa kanser sa suso.

Kung nag-aalala ka tungkol sa pagkakaroon ng kanser sa suso, maaaring iniisip mo kung may mga hakbang na maaari mong gawin upang makatulong na maiwasan ang kanser sa suso. Ang ilang kadahilanan sa panganib, gaya ng family history, ay hindi mababago. Gayunpaman, may mga pagbabago sa pamumuhay na maaari mong gawin upang mapababa ang iyong panganib.

Basahin ang buong talata

amazing barley
Sponsored Ad

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related

amazing barley
Sponsored Ad